O NAS

Nasza firma na rynku działa już 25 lat
Zadaniem przydomowych oczyszczalni ścieków POZ-PLAST jest oczyszczanie niewielkich ilości ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej (do 5 m3/d), w których wytwarzane są ścieki o składzie zbliżonym do ścieków bytowo – gospodarczych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków POZ-PLAST to bezobsługowa, nowoczesna i ekologiczna forma utylizacji ścieków bytowych. Zminiaturyzowane oczyszczalnie, proponowane przez firmę POZ-PLAST, to bardzo korzystne rozwiązanie, zarówno z punktu widzenia eksploatacyjnego, jak i finansowego. Przydomowy system oczyszczania POZ-PLAST zamyka bowiem obieg wody w przyrodzie, przywracając ją środowisku.

Stosowane do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z domów jednorodzinnych, małych zakładów usługowych, obiektów użyteczności publicznej

meadow, map of the world, tree-7070425.jpg

ZALETY

     – niskie koszty eksploatacyjne – oczyszczalnia nie wymaga obsługi
oraz zasilania energią elektryczną
     – praca bez uciążliwego zapachu i hałasu
     – w przypadku konieczności głębszego posadowienia zbiornika
istnieje możliwość zastosowania nadbudowy włazu w osadniku gnilnym

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicznej (pomoc w przyznaniu kredytu przez bank BOŚ), również przez sieć dystrybutorów
Usługi: bezpłatny dobór urządzeń, bezpłatne szkolenia dla wykonawców, handlowców oraz klientów indywidualnych, możliwość odpłatnego wykonania projektu instalacji, odpłatny transport (warunki bezpłatnego transportu podlegają indywidualnym negocjacjom)
Gwarancja: 10 lat na osadnik gnilny
Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna nr AT/99-08-0109/11

s.

 
 

 

Scroll to Top