Oczyszczalnia ścieków

Stosowane do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z domów jednorodzinnych, małych zakładów usługowych, obiektów użyteczności publicznej

ZALETY

  • niskie koszty eksploatacyjne – oczyszczalnia nie wymaga obsługi oraz zasilania energią elektryczną
  • praca bez uciążliwego zapachu i hałasu
  • w przypadku konieczności głębszego posadowienia zbiornika istnieje możliwość zastosowania nadbudowy włazu w osadniku gnilnym

W trosce o środowisko

Uniezkodliwianie ścieków odprowadzanych z pojedyńczych domów lub niewielkich zgrupowań, które nie są podłączone do zbiorczych systemów kanalizacyjnych jest problemem wciąż aktualnym i nie do końca rozwiązanym. Składa się na to wiele przyczyn natury technologicznej, technicznej i ekonomicznej. Nie oczyszczone, bądź częściowo oczyszczone ścieki stanowią bardzo poważne zagrożenie zarówno dla wód powierzchniowych i podziemnych, dla samej ziemi oraz zdrowia jej mieszkańców.

Zadaniem oczyszczalni ścieków POZPLAST jest oczyszczanie niewielkich ilości ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej (do 7,5 m3/d), w których wytwarzane są ścieki o składzie zbliżonym do ścieków bytowo – gospodarczych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym to bezobsługowa, nowoczesna i ekologiczna forma utylizacji ścieków bytowych.

Proces oczyszczania: oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna, tlenowo-beztlenowa działająca na zasadzie drenażu rozsączającego (lub filtru piaskowego); wstępne oczyszczanie ścieków odbywa się w osadniku gnilnym, gdzie następuje sedymentacja i klarowanie; kolejny etap oczyszczania zachodzi w złożu filtracyjnym w gruncie; powierzchnia zabudowy terenu od 50 do 80 m2
Stopień oczyszczenia ścieków: 90-98% redukcji BZT5, 90-97% redukcji zawiesin, 25-50% redukcji azotu ogólnego, 25-70% redukcji fosforu ogólnego
Przepustowość [m3/dobę]: 0,4-2,4 (liczba mieszkańców równoważnych RML=3-16)

Urządzenia i elementy składowe

Formowanie obrotowe ze względu na aspekty ekonomiczne jest tanią metodą produkcji średnich oraz dużych elementów z tworzyw sztucznych. Technika ta pozwala produkować skomplikowane kształtem elementy zachowując jednolitą strukturę.

  • jednoczęściowy osadnik gnilny wykonany z PE-HD (polietylenu wysokiej gęstości) z filtrem keramzytowym – pojemność: 2,0; 3,0 m3; masa: 95, 115 kg; wymiary: dł. 1840 mm, szer. 1340, wys. 1315 lub 1750 mm
  • drenaż rozsączający – dł. 8-12 m (wielkości przypadające na jednego mieszkańca)
  • studzienka rozdzielcza z PE-HD (polietylenu wysokiej gęstości)
  • rury i kształtki z PVC

Pozostała oferta

  • cylindryczne zbiorniki magazynowe
  • zbiorniki z PE (polietylen) stosowane w rolnictwie i przemyśle motoryzacyjnym

Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Uniezkodliwianie ścieków odprowadzanych z pojedyńczych domów lub niewielkich zgrupowań, które nie są podłączone do zbiorczych systemów kanalizacyjnych jest problemem wciąż aktualnym i nie do końca rozwiązanym. Składa się na to wiele przyczyn natury technologicznej, technicznej i ekonomicznej. Nie oczyszczone, bądź częściowo oczyszczone ścieki stanowią bardzo poważne zagrożenie zarówno dla wód powierzchniowych i podziemnych, dla samej ziemi oraz zdrowia jej mieszkańców.
Zadaniem oczyszczalni ścieków POZPLAST jest oczyszczanie niewielkich ilości ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej (do 7,5 m3/d), w których wytwarzane są ścieki o składzie zbliżonym do ścieków bytowo – gospodarczych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym to bezobsługowa, nowoczesna i ekologiczna forma utylizacji ścieków bytowych.
W swojej ofercie posiadamy zbiorniki o pojemności V=2,0 m3 i V=3,0 m3, służące nie tylko jako zbiorniki przydomowych oczyszczalni ścieków, ale również pełniące funkcje zbiorników magazynowych, do gromadzenia ścieków ( tzw szamba ), wód deszczowych itp.

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicznej
Usługi:, odpłatny transport (warunki bezpłatnego transportu podlegają indywidualnym negocjacjom)
Gwarancja: 10 lat na osadnik gnilny
Aprobaty i certyfikaty: są wykonane zgodnie z normą EN12566-1:2000/A1:2003 co udokumentowane jest DEKLARACJĄ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 01.