O firmie

Firma POZPLAST pierwotnie zajmowała się produkcją wielogabarytowych wyrobów z tworzyw sztucznych z polietylenu formowanych w technologii rotacyjnej. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich klientów rozwinęliśmy swój zakres działań. Obecnie produkujemy:

  • Przepompownie ścieków zewnętrzne
  • Przepompownie ścieków wewnętrzne
  • Systemy zbierania wody i dystrybucji wody deszczowej
  • Bufory do gromadzenia cieczy
  • Systemy oczyszczalni ścieków
  • Modułowe pomosty pływające

Budowa dróg i autostrad

Budowa dróg i autostrad

blokady, pachołki, ograniczniki drogi

Inżynieria sanitarna

Inżynieria sanitarna

ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków, bezodpływowe szamba oraz studzienki wodomierzowe

Mechanika i urządzenia mechaniczne

Mechanika i urządzenia mechaniczne

zbiorniki (do opryskiwaczy, na olej napędowy), opryskiwacze ciśnieniowe, dowolne kształtem zewnętrzne obudowy maszyn, wszelkie elementy wymagające jednolitej budowy

Transport i magazynowanie

Transport i magazynowanie

dowolne rozmiarem oraz dostosowane do potrzeb zbiorniki, kontenery z możliwością dopasowania do środka transportu, palety transportowe, zbiorniki do przechowywania substancji chemicznych

Wypoczynek i rekreacja

Wypoczynek i rekreacja

meble oraz wystrój ogrodowy (donice, ornamenty, itp.), kajaki, skorupy łodzi żaglowych oraz rowerów wodnych, elementy wyposażenia placów zabaw dla dzieci (zjeżdżalnie, huśtawki, domki itp.)

Rolnictwo

Rolnictwo

zbiorniki na przechowywanie wody, pasz oraz oleju, zbiorniki do nawadniania pól

Uniezkodliwianie ścieków odprowadzanych z pojedyńczych domów lub niewielkich zgrupowań, które nie są podłączone do zbiorczych systemów kanalizacyjnych jest problemem wciąż aktualnym i nie do końca rozwiązanym. Składa się na to wiele przyczyn natury technologicznej, technicznej i ekonomicznej. Nie oczyszczone, bądź częściowo oczyszczone ścieki stanowią bardzo poważne zagrożenie zarówno dla wód powierzchniowych i podziemnych, dla samej ziemi oraz zdrowia jej mieszkańców.

Zadaniem oczyszczalni ścieków POZPLAST jest oczyszczanie niewielkich ilości ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej (do 7,5 m3/d), w których wytwarzane są ścieki o składzie zbliżonym do ścieków bytowo – gospodarczych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym to bezobsługowa, nowoczesna i ekologiczna forma utylizacji ścieków bytowych.